Podstawowe informacje na temat Google Analytics

Posiadając stronę internetową, chcemy, aby zyskała ona jak najszerszy zasięg i trafiła do dużej liczby odbiorców. Warto, więc posiadać jak największą wiedzę o ruchu na stronie. Takie informacje zdobędziemy za pomocą odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest Google Analytics.

Możliwości Google Analytics
Google Analytics jest darmowym narzędziem udostępnianym przez giganta rynku internetowego. Umożliwia ono śledzenie zachowań użytkowników na podstawie modelu ABC (Acquisition, Behavior, Conversion), czyli Pozyskiwanie, Raportowanie, Konwersja. W programie znajdziemy, zatem raporty podzielone na takie trzy sekcje. Możemy śledzić wszystkie sekcje jednocześnie lub każdą z nich z osobna, w zależności od celów, które pragniemy osiągnąć.

W sekcji Pozyskiwanie sprawdzimy przede wszystkim skąd pochodzą nasi użytkownicy. Na podstawie szybkiej analizy dostępnych tu raportów dowiemy się, czy działania, które podjęliśmy wpłynęły na ruch na stronie. Co więcej, mamy możliwość osobnego śledzenia ruchu z wyników wyszukiwania, ruchu bezpośredniego oraz ruchu płatnego.

Następna sekcja, Zachowanie, pozwala nam zaobserwować zachowania strony i jej wpływ na użytkowników. Dzięki raportom tutaj zawartym dowiemy się między innymi jak wygląda przepływ użytkowników wewnątrz naszej witryny.
Sekcja Konwersje jest nieoceniona w przypadku stron sklepów internetowych. Sekcja umożliwia informowanie nas o wpływie naszych działań na budżet. Musimy jednak najpierw wprowadzić odpowiednie kody konwersji oraz wyznaczyć cele do śledzenia. Informacje zawarte w raportach tej sekcji poprowadzą nas do maksymalnego zwiększenia zwrotów z inwestycji.

Uzyskiwanie podstawowych informacji o ruchu
Nie ma lepszego narzędzia służącego do analizy ruchu również, gdy chcemy co jakiś czas uzyskać podstawowe informacje na ten temat. Najsensowniej jest zacząć wówczas analizę od głównego widoku programu, który jest domyślny. Trafimy tu w momencie zalogowania się do Google Analytics. Wystarczy wskazać interesującą nas stronę, aby uzyskać dostęp do wykresu z danymi na temat wizyt dokonanych na stronie na przestrzeni 30 dni.

Poniżej wykresu znajdują się bardziej szczegółowe informacje. Wskazują one ilość sesji, użytkowników oraz czasu spędzonego na stronie. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak kształtuje się ogólne zainteresowanie odbiorców naszą witryną. Jeżeli ruch na stronie nie jest zadowalający, może warto podjąć działania zmierzające do jego poprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *